šėgžmyti

šėgžmyti
šė̃gžmyti, -ija, -ijo tr. NdŽ, Trgn šiukšlinti: Ką čia šė̃gžmiji pirkią! Ktk. Ne tiek dirba, kiek šė̃gžmija Ktk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • prišėgžmyti — prišė̃gžmyti tr. Trgn prišiukšlinti: Prišė̃gžmyta šiaudų, pribarstyta visas klaimas Mlt. šėgžmyti; prišėgžmyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • čėgžmyti — čė̃gžmyti, ija, ijo intr. šiukšlinti, šėgžmyti: Nečė̃gžmyk pirkioj, tam yra skiedrynas! Ktk. Jei ilgai nedirbsma, tai nėr ko ir čėgžmyt Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šėgžminti — šė̃gžminti, ina, ino NdŽ žr. šėgžmyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”